Politica de Confidentialitate

Autoconnect Services S.R.L., o persoană juridică cu sediul în Cluj-Napoca, str. Bună Ziua, nr.39, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J12/838/2023 și având codul fiscal RO 47685326, are obligația de a administra datele personale pe care clienții le furnizează în mod sigur și numai pentru scopurile specificate, conform Regulamentului (UE) 2016/679 și al Consiliului din 27 aprilie 2016, referitor la protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date. Autoconnect Services S.R.L colectează următoarele date cu caracter personal, pe paginile site-ului, numai cu acordul voluntar al clientului: nume, prenume, adresă de reședință, adresă de e-mail, vârstă, date din permisul de conducere, date din cartea de identitate și cetățenie. Aceste date sunt colectate cu bună credință, prin mijloace manuale sau automatizate, pentru a îndeplini următoarele scopuri:
 • validarea, expedierea și facturarea comenzilor către clienți;
 • rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă sau un contract, la serviciile sau produsele achiziționate de către clienți;
 • asigurarea accesului clienților la serviciile oferite;
 • trimiterea de newslettere și/sau alerte periodice, în format exclusiv electronic;
 • contactarea clienților, la cererea lor voluntară, în chestiuni de relații cu clienții;
 • scopuri statistice.
Prin completarea datelor lor personale, fiecare client își exprimă consimțământul liber ca Autoconnect Services S.R.L să colecteze și să administreze datele lor cu caracter personal, în conformitate cu prevederile Regulamentului European 679/2016.
 • in momentul în care un client completează datele personale pe site-ul companiei AUTOCONNECT SERVICES S.R.L, el își exprimă consimțământul liber pentru colectarea și administrarea acestor date conform prevederilor Regulamentului European 679/2016. În conformitate cu legislația în vigoare, fiecare client are dreptul la:
  • accesarea datelor personale și obținerea informațiilor legate de prelucrarea acestora, precum și o copie a acestor date.
  • corectarea datelor cu caracter personal în cazul în care acestea sunt inexacte sau incomplete.
  • stergerea datelor personale, în măsura permisă de lege.
  • restrictionarea procesării datelor cu caracter personal.
  • obiecția la prelucrarea datelor cu caracter personal din motive legate de situația particulară a clientului, inclusiv obiecția la profilarea în scopuri directe de marketing.
  • retragerea consimțământului pentru prelucrarea datelor personale, în orice moment.
  • portabilitatea datelor personale, în cazul în care este posibil din punct de vedere legal sau tehnic.
  • depunerea unei plângeri la autoritatea de supraveghere competenta: ANSPDCP - www.dataprotection.ro, în cazul în care considerați că s-a încălcat vreun drept.
Dacă doriți să exercitați unul sau mai multe dintre aceste drepturi, vă rugăm să trimiteți o scrisoare sau un e-mail la adresa protectiadatelor@autoconnect.ro. Compania AUTOCONNECT SERVICES S.R.L respectă regulamentul aplicabil și va lua în considerare orice solicitare de exercitare a drepturilor de mai sus.
 • Politica de confidentialitate a companiei AUTOCONNECT SERVICES S.R.L se referă la datele furnizate de către clienți prin intermediul formularului de contact disponibil în secțiunea "Contact" a site-ului, prin formularul de abonare la newsletter sau prin pagina de Calculator leasing operațional. Compania nu își asumă responsabilitatea pentru politica de confidențialitate practicată de către terți la care se poate ajunge prin link-uri, indiferent de natura acestora, în afara site-ului.
 • Datele cu caracter personal vor fi păstrate pe durata necesară sau permisă pentru îndeplinirea scopurilor indicate în această declarație, cu respectarea prevederilor legislative aplicabile. Criteriile utilizate pentru stabilirea perioadei de păstrare a datelor cu caracter personal includ durata relației de afaceri cu clientul și durata furnizării serviciilor de către companie, existența unei obligații legale sau recomandarea pentru păstrarea datelor în anumite situații juridice.
 • Compania AUTOCONNECT SERVICES S.R.L se angajează să utilizeze datele colectate ale utilizatorilor/clientului doar în conformitate cu scopurile declarate și să nu le facă publice, să le vândă, să le închirieze, să le licențieze sau să le transfere bazei de date conținând informații referitoare la datele cu caracter personal sau special ale clientului/utilizatorului către orice terț neimplicat în îndeplinirea scopurilor declarate.
  • Excepție de la prevederile de mai sus va face situația în care transferul/accesarea/vizualizarea etc. este cerută de către organele abilitate ale statului în cazurile prevăzute de reglementările în vigoare la data producerii unui eveniment. AUTOCONNECT SERVICES S.R.L este înregistrată ca operator de date cu caracter personal.